2nd Violin: 2nd Solo and Tutti

2nd Violin: 2nd Solo and Tutti Audition 2023

(For Danish version see below)

 

Date:

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO) / South Denmark Philharmonic will conduct auditions for the 2nd Solo player for the 2nd violin group, as well as two Tutti players for the 2nd violin group.
The audition will take place on Tuesday, February the 7th, 2023 starting at 10 A.M. 
Employment begins from the 17th of April, 2023, or by agreement with the winning candidate.
Deadline for application: January 24th, 2023 at 12.00 P.M.

Location:

Alsion Concert Hall
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Denmark

Audition details:

The audition will be held in two rounds. The first round will be played behind a screen.
The orchestra will provide a pianist for the audition on February the 7th 2023 and there will be time for a short rehearsal with the pianist for each participant right before their audition.

Required audition repertoire: 

1st Round

 • Mozart: Violin Concerto: No. 3 (KV 2016), No. 4 (KV 2018) or No. 5 (KV 2019)
  • 1st movement. Only the exposition and the cadenza
 • Strauss: Don Juan, Op. 20 (Orchestral excerpt, 2nd violin part)

2nd  Round

 • Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, Sibelius or Nielsen Violin Concertos
  • First movement with cadenza.
 • Shostakovich: Waltz (Part: Violin II) from Five Pieces for 2 Violins and Piano
  • To be played together with the Principal and a Pianist
 • S.Bach: Christmas Oratorio (Orchestra excerpt)
 • Nielsen: Helios Ouverture, Op. 17 (Orchestral excerpt)
 • Brahms: Piano Concerto No. 1, 3rd Movement (Orchestra excerpt)
 • Nielsen: Symphony No. 5, 2nd Movement (Orchestra excerpt)
 • v. Beethoven: Symphony No. 9, 2nd Movement (Orchestra excerpt)

 

All participants, both those applying for the Solo and the Tutti positions, will play all of the above excerpts.
The orchestral excerpts are available for download here.

Salary:

The salary package is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF) and is commensurate with professional orchestral experience.

Application:

Application forms are available by direct download here
Applicants with non-EU citizenship are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.
The completed application should be sent to info@sdjsymfoni.dk no later than January 24th 2023 at 12:00 P.M.
For questions regarding the audition please contact the producer for The South Denmark Philharmonic at +45 48 80 89 58 or cj@sdjsymfoni.dk

About the orchestra:

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO) / South Denmark Philharmonic is a symphony orchestra with 65 members based in Sønderborg, Denmark. It serves as the state orchestra for Denmark’s Southern Jutland region and Southern Schleswig in Germany. The orchestra plays around 155 concerts per year – classical symphonic music, chamber music, school concerts, and opera.

 

DANISH VERSION

Tid:

Sønderjyllands Symfoniorkester afholder konkurrence om en ledig 2. solo spiller til 2. violingruppen, samt 2 tutti spillere til 2. violingruppen, tirsdag d. 7. februar 2023 med tiltrædelse d. 17. april 2023 eller efter aftale. Konkurrencen starter klokken 10.00.
Deadline for ansøgning: 24. januar 2023 kl. 12.00

Sted:

Koncertsalen Alsion
Alsion 2, 6400 Sønderborg

Info om konkurrencen:

Konkurrencen afholdes i to runder. Første runde vil blive spillet bag en skærm.
Orkestret stiller med en pianist ved konkurrencen den 7. februar 2023, og der vil være tid til en lille prøve med pianisten for hver deltager lige før deres audition.

Obligatorisk konkurrence-repertoire: 

1. runde

 • Mozart: Violin Koncerter: Nr. 3 (KV 2016), Nr. 4 (KV 2018) eller Nr. 5 (KV 2019)
  • sats. Kun ekspositionsdelen og kadencen
 • Strauss: Don Juan, Op. 20 (Orkesteruddrag, 2. violin)

 

2. runde

 • Excerpts: Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, Sibelius eller Nielsen
  • Første sats med kadence.
 • Shostakovich: Waltz (Violin II) from Five Pieces for 2 Violins and Piano
  • Spilles sammen med gruppelederen og klaver
 • S.Bach: Christmas Oratorium (Orkesteruddrag)
 • Nielsen: Helios Ouverture, Op. 17 (Orkesteruddrag)
 • Brahms: Klaver Koncert Nr. 1, 3. sats (Orkesteruddrag)
 • Nielsen: Symfoni Nr. 5, 2. sats (Orkesteruddrag)
 • v. Beethoven: Symfoni Nr. 9, 2. sats (Orkesteruddrag)

 

Alle ansøgere, uanset ansøgning til Solo- eller Tutti-stillingerne, spiller ovenstående orkester uddrag.
Orkesteruddragene kan downloades her

Løn:

Aflønning sker iht. Overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund. For ikke-EU-borgere gælder specielle regler. Anciennitet fra andet professionelt symfoniorkester kan overføres efter gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgningsskema rekvireres direkte herDet udfyldte skema sendes til info@sdjsymfoni.dk. Ansøgningen skal være orkestret i hænder senest tirsdag d. 24. januar 2023 klokken 12.00.
Ved spørgsmål vedr. konkurrencen kontaktes orkestrets producent Claus Semrau Jensen via cj@sdjsymfoni.dk eller på telefon +45 48 80 89 58. 

Om orkestret:

Sønderjyllands Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 65 musikere i det sydlige Danmark med øvested i koncertsalen Alsion, Sønderborg. Orkestret har i de seneste år modtaget P2 prisen tre gange for bedste danske indspilning. Orkestret spiller ca. 155 koncerter om året, fordelt over det sydlige Danmark og det nordlige Tyskland. Orkestrets repertoire er først og fremmest klassisk symfonisk musik, men også kammermusik, skolekoncerter, populærkoncerter og opera.