Jobs/vacancies

Sønderjyllands Symfoniorkester

KONKURRENCE – KONCERTMESTER

For english see below

 

TID

Sønderjyllands Symfoniorkester afholder konkurrence om ledig koncertmester stilling torsdag d. 19. august 2021 og fredag d. 20. august 2021 med tiltrædelse medio oktober 2021 eller efter aftale. Konkurrencen starter klokken 10.00.

 

STED

Koncertsalen Alsion

Alsion 2, 6400 Sønderborg

 

KONKURRENCE-REPERTOIRE

Orkesteruddragene kan downloades her

Der stilles en pianist til rådighed ved prøvespillet d. 19. august 2021.

Repertoiret vil bestå af:

 

Runde 1

 1. sats med kadence samt 2. sats uden kadence spilles fra en af følgende koncerter
 • Mozart: Violinkoncert nr. 3, 4 eller 5

 

Runde 2

En af følgende violinkoncerter spilles. 1. sats med kadence samt 2. sats

 • Beethoven, Brahms, Nielsen, Sibelius eller Tchaikovski

Der spilles ligeledes

 • Strauss: Don Juan (uddrag)
 • Bach: Sonata nr. 1 i g mol BWV 1001, Siciliana

 

Runde 3

Spilles sammen med orkestret

 • Brahms: Symfoni nr. 1, 2. sats (uddrag)
 • Mendelssohn: String Octet, Eb-dur, Op. 20, 1. sats
 • Rimski-Korsakov: Sheherazade, soloer
 • Tchaikovsky: ”Svanesøen” solo (uddrag)
 • Beethoven: ”Missa Solemnis” violin solo (uddrag)

Der spilles ligeledes en af Bachs Brandenburg koncerter (uddrag). Uddraget sendes til ansøgeren 2 uger før konkurrencen.

 

LØN

Aflønning sker iht. Overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund. For ikke-EU-borgere gælder specielle regler. Anciennitet fra andet professionelt symfoniorkester kan overføres efter gældende regler.

 

ANSØGNING

Ansøgningsskema rekvireres via e-mail til info@sdjsymfoni.dk eller kan downloades her

Det udfyldte skema sendes til info@sdjsymfoni.dk. Ansøgningen skal være orkestret i hænde senest fredag d. 6. august 2021 klokken 12.00.

Ved spørgsmål vedr. konkurrencen kontaktes orkestrets producent Claus Semrau Jensen via cj@sdjsymfoni.dk eller på telefon 79 30 11 51

 

OM ORKESTRET

Sønderjyllands Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 65 musikere i det sydlige Danmark med øvested i koncertsalen Alsion, Sønderborg. Orkestret har i de seneste år modtaget P2 prisen 3 gange for bedste danske indspilning. Orkestret spiller ca. 155 koncerter om året, fordelt over det sydlige Danmark og det nordlige Tyskland. Orkestrets repertoire er først og fremmest klassisk symfonisk musik, men også kammermusik, skolekoncerter, populærkoncerter og opera.

Sønderjyllands Symfoniorkester / South Denmark Philharmonic

AUDITION – CONCERT MASTER

 

DATE

The audition will take place on Thursday, August 19th, 2021 and Friday, August 20th, 2021 starting at 10 a.m.

Employment from mid October 2021, or by arrangement with the winning candidates.

 

LOCATION

Alsion Concert Hall

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Denmark

 

AUDITION REPERTOIRE

The orchestral excerpts can be downloaded here

The orchestra will provide a pianist during the audition August 19th, 2021

The audition repertoire:

 

Round 1

1st movement (with cadenza) + 2nd movement (without cadenza) from one of the following concertos

 • Mozart: Violin concerto no. 3, 4 or 5

 

round 2

Choose one of the violin concertos from the list below. The first movement with cadenza + 2nd movement

 • Beethoven, Brahms, Nielsen, Sibelius or Tchaikowski

 

Also to be played in the round 2:

 • Strauss: Don Juan (excerpt)
 • Bach: Sonata No. 1, in g minor BWV 1001, Siciliana

 

Round 3

With Orchestra:

 • Brahms: Symphony no. 1, 2nd movement (excerpt)
 • Mendelssohn: String Octet, E-flat major, Op. 20, 1st movement
 • Rimski-Korsakov: Sheherazade, solos
 • Tchaikowski: ”Swan Lake” solo (excerpt)
 • Beethoven: “Missa Solemnis” Violin Solo (Excerpt)
 • Bach: One of the Brandenburg concertos (excerpt). This will be sent to the applicant 2 weeks before the audition.

 

SALARY

The salary package is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), is commensurate with professional orchestral experience.

 

APPLICATION

Application forms are available by e-mail from info@sdjsymfoni.dk or by direct download here

Applicants with non-EU citizenship are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

The completed application should be sent to info@sdjsymfoni.dk no later than Friday, August 6th, 2021, 12.00 p.m.

For questions regarding the audition please contact the producer for The South Denmark Philharmonic at +45 79 30 11 51 or cj@sdjsymfoni.dk

 

ABOUT THE ORCHESTRA

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO) / South Denmark Philharmonic is a symphony orchestra of 65 members based in Sønderborg, Denmark. It serves as the State orchestra for Denmark’s South Jutland region and Southern Schleswig in Germany. The orchestra plays around 155 concerts per year – Classical symphonic music, chamber music, school concerts and opera.