Jobs/vacancies

Sønderjyllands Symfoniorkester

Konkurrence – Tutti Bratsch

(see english version down below)

Tid

Sønderjyllands Symfoniorkester afholder konkurrence om 2 ledige tutti bratsch stillinger tirsdag d. 24 marts 2020, med tiltrædelse d. 1. juni 2020 eller efter aftale. Konkurrencen starter klokken 10.00.

Sted

Koncertsalen Alsion

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Konkurrence Repertoire

Orkesteruddragene kan downloades her

Pianist stilles til rådighed ved prøvespillet d. 24. marts 2020

 

Repertoiret vil bestå af:

  • Runde 1: C. Stamitz: Koncert in D-dur. 1. sats med kadence og 2. sats uden kadence.
  • Runde 2: 1. sats af følgende koncerter: Bartók eller Walton bratsch koncerter eller Hindemith: Der Schwanendreher
  • Samt orkesteruddrag i begge runder

 

Transport- og overnatningsudgifter, i forbindelse med konkurrencen, dækkes ikke af orkesteret.

Løn

Aflønning sker iht. Overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund. For ikke-EU borgere gælder specielle regler. Anciennitet fra andet professionelt symfoniorkester kan overføres efter gældende regler.

Ansøgning

Ansøgningsskema rekvireres via email info@sdjsymfoni.dk eller kan downloades direkte her

Det udfyldte skema sendes til info@sdjsymfoni.dk. Ansøgningen skal være orkestret i hænde senest fredag d. 6. marts 2020 klokken 12.00.

Ved spørgsmål vedr. konkurrencen kontaktes orkestrets producent Claus Semrau Jensen via cj@sdjsymfoni.dk eller på telefon 79 30 11 51

Om orkestret

Sønderjyllands Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 65 musikere i det sydlige Danmark med øvested i koncertsalen Alsion, Sønderborg. Orkestret har i de seneste år modtaget P2 prisen 3 gange for bedste danske indspilning. Orkestret spiller ca. 155 koncerter om året, fordelt over det sydlige Danmark og det nordlige Tyskland. Orkestrets repertoire er først og fremmest klassisk symfonisk musik, men også kammermusik, skolekoncerter, populærkoncerter og opera.

Sønderjyllands Symfoniorkester / South Denmark Philharmonic

Audition – Tutti viola

Date

The audition will take place on Tuesday, March 24th 2020, starting at 10 a.m.

The aim of the audition will be to fill 2 vacant viola positions.

Employment from 1st June, or by arrangement with the winning candidates.

Location

Alsion Concert Hall

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Denmark

Audition Repertoire

Orchestral excerpts can be downloaded from this link

The orchestra will provide a pianist during the audition March 24th 2020

 

The audition repertoire:

  • Round 1: C. Stamitz: Concerto in D Major. 1st With cadenza and 2nd mov. without cadenza
  • Round 2: 1st of one of the following concertos: Bartók or Walton viola concertos or Hindemith: Der Schwanendreher.
  • Orchestral excerpts in both rounds

 

Travel and accommodation costs in connection with the audition will not be reimbursed by the orchestra.

Salary

The salary package is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), being commensurate with professional orchestral experience.

Application

Application forms are available by e-mail from info@sdjsymfoni.dk or by direct download from this link

Applicants with non-EU citizenship are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

The completed application should be sent to info@sdjsymfoni.dk no later than March 6th 2020, 12.00 p.m.

For questions regarding the audition please contact the producer for The South Denmark Philharmonic at +45 79 30 11 51 or cj@sdjsymfoni.dk

About the orchestra

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO) / South Denmark Philharmonic is a symphony orchestra of 65 members based in Sønderborg, Denmark. It serves as the State orchestra for Denmark’s South Jutland region and Southern Schleswig in Germany. The orchestra plays around 155 concerts per year – Classical symphonic music, chamber music, school concerts and opera.