Jobs/vacancies

Sønderjyllands Symfoniorkester

KONKURRENCE – TUTTI BRATSCH

For english see below

 

Tid

Sønderjyllands Symfoniorkester afholder konkurrence om 2 ledige tutti bratsch stillinger mandag d. 17. maj 2021, med forventet tiltrædelse 1. august 2021 eller efter aftale. Konkurrencen starter klokken 10.00.

 

Sted

Koncertsalen Alsion

Alsion 2, 6400 Sønderborg

 

Konkurrence-repertoire

Orkesteruddragene kan downloades her

Pianist stilles til rådighed ved prøvespillet d. 17. maj 2021

Repertoireet vil bestå af:

 • Runde 1: C. Stamitz: Koncert in D-dur. sats med kadence og 2. sats uden kadence.
 • Runde 2: 1. sats af følgende koncerter: Bartók eller Walton bratsch koncerter eller Hindemith: Der Schwanendreher
 • Samt orkesteruddrag i begge runder

Transport- og overnatningsudgifter, i forbindelse med konkurrencen, dækkes ikke af orkesteret.

 

Løn

Aflønning sker iht. Overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund. For ikke-EU borgere gælder specielle regler. Anciennitet fra andet professionelt symfoniorkester kan overføres efter gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgningsskema rekvireres via email info@sdjsymfoni.dk eller kan downloades her

Det udfyldte skema sendes til info@sdjsymfoni.dk. Ansøgningen skal være orkestret i hænde senest torsdag d. 29. april 2021 klokken 12.00.

Ved spørgsmål vedr. konkurrencen kontaktes orkestrets producent Claus Semrau Jensen via cj@sdjsymfoni.dk eller på telefon 79 30 11 51

 

Om orkestret

Sønderjyllands Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 65 musikere i det sydlige Danmark med øvested i koncertsalen Alsion, Sønderborg. Orkestret har i de seneste år modtaget P2 prisen 3 gange for bedste danske indspilning. Orkestret spiller ca. 155 koncerter om året, fordelt over det sydlige Danmark og det nordlige Tyskland. Orkestrets repertoire er først og fremmest klassisk symfonisk musik, men også kammermusik, skolekoncerter, populærkoncerter og opera.

Sønderjyllands Symfoniorkester / South Denmark Philharmonic

AUDITION – TUTTI VIOLA

 

Date

The audition will take place on Monday, may 17th 2021, starting at 10 a.m.

The aim of the audition will be to fill 2 vacant viola positions.

Employment expected from 1st August 2021, or by arrangement with the winning candidates.

 

Location

Alsion Concert Hall

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Denmark

 

Audition repertoire

The orchestral excerpts can be downloaded here

The orchestra will provide a pianist during the audition May 17th 2021

The audition repertoire:

 • Round 1: C. Stamitz: Concerto in D Major. 1st With cadenza and 2nd mov. without cadenza
 • Round 2: 1st of one of the following concertos: Bartók or Walton viola concertos or Hindemith: Der Schwanendreher.
 • Orchestral excerpts in both rounds

Travel and accommodation costs in connection with the audition will not be reimbursed by the orchestra.

 

Salary

The salary package is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), being commensurate with professional orchestral experience.

 

Application

Application forms are available by e-mail from info@sdjsymfoni.dk or by direct download here

Applicants with non-EU citizenship are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

The completed application should be sent to info@sdjsymfoni.dk no later than April 29th 2021, 12.00 p.m.

For questions regarding the audition please contact the producer for The South Denmark Philharmonic at +45 79 30 11 51 or cj@sdjsymfoni.dk

 

About the orchestra

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO) / South Denmark Philharmonic is a symphony orchestra of 65 members based in Sønderborg, Denmark. It serves as the State orchestra for Denmark’s South Jutland region and Southern Schleswig in Germany. The orchestra plays around 155 concerts per year – Classical symphonic music, chamber music, school concerts and opera.

Sønderjyllands Symfoniorkester

KONKURRENCE – BASBASUN

For english see below

 

Tid

Sønderjyllands Symfoniorkester afholder konkurrence om 1 ledig basbasun stilling torsdag d. 24. juni 2021, med forventet tiltrædelse d. 1. august 2021 eller efter aftale. Konkurrencen starter klokken 10.00.

 

Sted

Koncertsalen Alsion

Alsion 2, 6400 Sønderborg

 

Konkurrence-repertoire

Orkesteruddragene kan downloades her

Der stilles en pianist til rådighed ved prøvespillet d. 24. juni 2021.

Repertoiret vil bestå af:

 

Runde 1
 • Bozza: New Orleans (Fra 5. takt i tal 4 til slut) solo med pianist
 • Orkesteruddrag:
  • Haydn: Skabelsen (første 37 takter af nr. 26 Chor und Terzett)
  • Wagner: Die Walküre (4. trombone stemme fra den komplette opera, act 3, scene 1, optakt til 5. takt i tal 10 til 1. slag i tal 12)
 
Runde 2

I runde 2 spilles følgende uddrag. Ansøgeren bestemmer selv rækkefølgen.

 • Franck: Symphony in D (3. sats, først 18 takter af bogstav N)
 • Nielsen: Fløjte koncert (1. sats, takt 80 til 96)
 • Rimsky-Korsakov: Scheherazade (2. sats, fra takt 13 i bogstav E til 1. slag i bogstav F) + (fra takt 17 i bogstav I til første slag i bogstav L)
 • Rossini: William Tell Overture [German edition] (fra takt 92 til 131)
 • Schumann: Symfoni nr. 3 (første 18 takter af 4. sats ”Feierlich”)
 • Wagner: Das Rheingold (4. trombone stemme fra den komplette opera, Scene 4, sidste 18 takter)
 
Runde 3

Spilles sammen med gruppen

 • Brahms: Symfoni nr. 4 (4. sats, fra bogstav E til 9 takter før bogstav F)
 • Mozart: Requiem (Kyrie)
 • Nielsen: Symfoni nr. 3 (1. sats, 3 takter før tal 26 til slutningen af satsen) + (2. sats, 4 takter før tal 11 til 2 takter i tal 12)
 • Tchaikovsky: Symfoni nr. 4 (4. sats, 16 takter før bogstav C til bogstav E) + (15. takt i bogstav F til 7. takt i Andante)

Spilles sammen med tuba

 • Mahler: Symfoni nr. 5 (2. sats ”Stürmisch bewegt”, fra 9. takt i tal 24 til tal 25) + (3. sats ”Scherzo”, fra optakt til tal 25 til tal 26)
 • Nielsen: Symfoni nr. 5 (2. sats, optakt til 3. takt i tal 57 til 1. slag i tal 59)

 

Løn

Aflønning sker iht. Overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund. For ikke-EU-borgere gælder specielle regler. Anciennitet fra andet professionelt symfoniorkester kan overføres efter gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgningsskema rekvireres via e-mail til info@sdjsymfoni.dk eller kan downloades her

Det udfyldte skema sendes til info@sdjsymfoni.dk. Ansøgningen skal være orkestret i hænde senest fredag d. 4. juni 2021 klokken 12.00.

Ved spørgsmål vedr. konkurrencen kontaktes orkestrets producent Claus Semrau Jensen via cj@sdjsymfoni.dk eller på telefon 79 30 11 51

 

Om orkestret

Sønderjyllands Symfoniorkester er et landsdelsorkester med 65 musikere i det sydlige Danmark med øvested i koncertsalen Alsion, Sønderborg. Orkestret har i de seneste år modtaget P2 prisen 3 gange for bedste danske indspilning. Orkestret spiller ca. 155 koncerter om året, fordelt over det sydlige Danmark og det nordlige Tyskland. Orkestrets repertoire er først og fremmest klassisk symfonisk musik, men også kammermusik, skolekoncerter, populærkoncerter og opera.

Sønderjyllands Symfoniorkester / South Denmark Philharmonic

AUDITION – BASS TROMBONE

 

Date

The audition will take place on Thursday, June 24th, 2021, starting at 10 a.m.

Expected employment from 1st August, or by arrangement with the winning candidates.

 

Location

Alsion Concert Hall

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Denmark

 

Audition repertoire

The orchestral excerpts can be downloaded here

The orchestra will provide a pianist during the audition June 24th, 2021

The audition repertoire:

Round 1

 • Bozza: New Orleans (5 bars after rehearsal mark 4 to the end) solo with piano
 • Excerpts:
  • Haydn: Creation (first 37 bars of No. 26 Chor und Terzett)
  • Wagner: Die Walküre (4th Trombone part from complete opera, Act 3, Scene 1, pickup to 5 bars after rehearsal mark 10 to downbeat of rehearsal mark 12)

round 2

The applicant is free to choose the order of excerpts:

 • Franck: Symphony in D (Mvt. 3, first 18 bars of rehearsal mark N)
 • Nielsen: Flute Concerto (Mvt. 1, bar 80 through 96)
 • Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Mvt. 2, 13 bars after rehearsal mark E to downbeat of rehearsal mark F) + (17 bars after rehearsal mark I to downbeat of rehearsal mark L)
 • Rossini: William Tell Overture [German Edition] (bar 92 through 131)
 • Schumann: Symphony no. 3 (first 18 bars of Mvt. IV Feierlich)
 • Wagner: Das Rheingold (4th Trombone part from complete opera, Scene 4, final 15 bars)

Round 3

With section:

 • Brahms: Symphony no. 4 (Mvt. 4, rehearsal mark E to 9 bars before rehearsal mark F)
 • Mozart: Requiem (Kyrie)
 • Nielsen: Symphony no. 3 (Mvt. 1, 3 bars before rehearsal mark 26 to end of the movement) + (Mvt. 2, 4 bars before rehearsal mark 11 to 2 bars after rehearsal mark 12)
 • Tchaikovsky: Symphony no. 4 (Mvt. 4, 16 bars before rehearsal mark C to rehearsal mark E) + (15 bars after rehearsal mark F to 7 bars after Andante)

With Tuba

 • Mahler: Symphony no. 5 (Mvt. 2 Stürmisch Bewegt, 9 bars after rehearsal mark 24 to rehearsal mark 25) + (Mvt. 3 Scherzo, pickup to rehearsal mark 25 to rehearsal mark 26).
 • Nielsen: Symphony no. 5 (Mvt. 2, pickup to 3 bars after rehearsal mark 57 to downbeat of rehearsal mark 59)

 

Salary

The salary package is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), is commensurate with professional orchestral experience.

 

Application

Application forms are available by e-mail from info@sdjsymfoni.dk or by direct download here

Applicants with non-EU citizenship are responsible for obtaining valid residence and work permits by the time of employment in Denmark.

The completed application should be sent to info@sdjsymfoni.dk no later than June 4th 2021, 12.00 p.m.

For questions regarding the audition please contact the producer for The South Denmark Philharmonic at +45 79 30 11 51 or cj@sdjsymfoni.dk

 

About the orchestra

Sønderjyllands Symfoniorkester (SSO) / South Denmark Philharmonic is a symphony orchestra of 65 members based in Sønderborg, Denmark. It serves as the State orchestra for Denmark’s South Jutland region and Southern Schleswig in Germany. The orchestra plays around 155 concerts per year – Classical symphonic music, chamber music, school concerts and opera.