Korets medlemmer

Sopran

Lisbeth Bomose

Durita Engedal

Margit Anderson

Grethe Mary Kristensen

Ulla Maibohm

Tina Nielsen

Birthe Petri

Hanne Fogh

Gitte Sjælland

Lotte Vahlkvist

Sanne Degn Lund

Jette Zoëga

Sanne Milling

Antoinette Kordic

Merete Lundmark

Alt

Helga Hass Nielsen

Inger Eriksen

Marie Kjøller Linnet

Kirsten Møller

Lise Kåg

Ulrika Rysgaard

Anne Graehn

Ane Kjærgaard Fischer

Elin Uppdal

Marie-Louise Biering-Nielsen

Lise Schmedes

Lillian Svanekær Kudsk

Eva Marie Georgi

Anna Meister

Tenor

Tony Krab

Frede Thorsen

Niels Kryger

Jens Knudsen

Steen Høck Nielsen

Sverre Nielsen

Erik Jakobsen

Bent Gyldenhof

Søren Brunbech

Keld Mikkelsen Homburg

Bas

Jan Duborg Boysen

Peter Ross

Ove Steiner

Luis Cruz-Filipe

Gunnar Sørensen

Axel Davidsen Jessen

Adam Cohen Simonsen

Thomas Magaard

Keld Rysgaard

Ruben Karschnick

Povl Kristensen

Rasmus Hansen

Jens Lauridsen

Niels Børgesen

Torben Dahl

Carsten Hansen