Korets medlemmer

Sopran

Lisbeth Bomose, Anne Livbjerg Hansen, Margit Anderson, Durita Engedal, Grethe Mary Kristensen,  Mia Junker Pedersen, Ulla Maibom, Tina Nielsen, Annette Pedersen, Birthe Petri, Hanne Fogh, Gitte Sjælland, Lotte Vahlkvist,  Charlotte Hesselberg, Sanne Degn Lund, Jette Zoëga, Sanne Milling, Antoniette Kordic, Merete Lundmark

Alt

Inger Eriksen, Marie Kjøller Linnet, Kirsten Møller, Lise Schmedes, Ane K. Fischer, Lise Kåg, Marie-Louise Bjerring-Nielsen, Elin Uppdal, Kirsten Møller, Anne Graehn, Karen Bøhrnsen, Helga Hass Nielsen, Kamilla Gerhard Nielsen, Line Bruun, Mette Jessen

Tenor

Tony Krab, Søren Heltoft,  Jens Knudsen, Steen Høck Nielsen, Sverre Nielsen, Jesper Engelstad, Bent Gyldenhof, Keld Mikkelsen Homburg, Torsten Skovmand, Søren Brunbech

Bas

Peter Ross, Povl Kristensen, Gunnar Sørensen, Adam Cohen Simonsen, Jan Duborg Boysen, Thomas Magaard, Ove Steiner, Luis Cruz Filipe, Jens Lauridsen, Rasmus Hansen, Niels Børgesen, Torben Dahl, Carsten Hansen