Korets medlemmer

Sopran

Durita Engedal

Margit Anderson

Grethe Mary Kristensen

Ulla Maibohm

Tina Nielsen

Birthe Petri

Gitte Sjælland

Lotte Vahlkvist

Sanne Degn Lund

Jette Zoëga

Sanne Milling

Antoinette Kordic

Marie Munk

Anna Meister

Claudia Lenora Stens Christensen

Alt

Inger Eriksen

Marie Kjøller Linnet

Kirsten Møller

Anne Graehn

Ane Kjærgaard Fischer

Elin Uppdal

Marie-Louise Biering-Nielsen

Lillian Svanekær Kudsk

Charlotte Nyborg

Line Bruun

Irene Høgsberg

Mette Jessen

Jutta Öhler

Susanne Schmutzler

Monika Merz

Tenor

Tony Krab

Niels Kryger

Jens Knudsen

Steen Høck Nielsen

Sverre Nielsen

Bent Gyldenhof

Keld Mikkelsen Homburg

Mathias Linneberg

Bas

Peter Ross

Ove Steiner

Luis Cruz-Filipe

Gunnar Sørensen

Axel Davidsen Jessen

Thomas Magaard

Povl Kristensen

Rasmus Hansen

Niels Børgesen

Torben Dahl

Carsten Hansen

Tue Nielsen