Skolekoncerternes historie

1963:
Sønderjyllands Symfoniorkester tog ud på udvalgte spillesteder, oftest store haller, og spillede symfoniske koncerter for op mod tusinde børn i alderen 8-16 år.

1965:
Man erkendte, at børn i forskellige aldre har forskellig tilgang til musikken, og derfor delte man programmet i to grupper – en for de yngre og en for de ældre elever. Derudover blev lærerne mere involverede og begyndte forud for koncerterne at forberede eleverne i musiktimerne.

1967:
’Valsen gennem tiderne’ var et nyt koncept, som blev introduceret for de ældste elever, og ’Marchen gennem tiderne’ for de yngste – her blev børnene for første gang aktiverede under koncerterne.

Idéen ’En melodi klædes på’ efterfulgte succesen med at inddrage børnene i musikken. Der blev komponeret en melodi samt tekst ’Op og ned med solen’, som alle børene indøvede. På den måde var tanken at skabe et trestemmigt børnekor. Desværre blev det ikke helt den forventede succes.

1968:
Begrebet ’kernestykke’ indførtes. Det betød, at lærerne hver især påtog sig at gennemgå et bestemt kernestykke med eleverne, som til koncerten blev omkranset af anden populær musik. I samarbejde med orkestret og amterne, samt Ribe og Kolding kommuner, blev der udviklet decideret forberedelsesmateriale til musiklærerne.

1975:
Børnene bliver gradvist mere involverede i selv at komponere musikken. Og derved få de et helt nyt ejerskab samt forståelse for, hvad musikken er og kan.

1977 – 2008
Den obligatoriske musikundervisning i folkeskolen blev begrænset til kun at omfatte klasserne 1.-5. klasse. Derfor besluttede man at prøve en ny strategi. Man stoppede med at spille de meget store koncerter, og besluttede i stedet udelukkende at koncentrere sig om fjerdeklasserne. Derudover delte man orkestret op i fire mindre grupper fra 4-11 mand, og man delte ligeledes koncerterne op i tre forskellige trin.

Trin 1: Små gruppekoncerter, som blev afholdt på værtskoler, hvor flere mindre skoler samledes.

Trin 2: Større skolekoncerter med hele orkestret og flere hundrede elever.

Trin 3: Skole- og familiekoncerter med fuldt orkester, hvor også forældrene er inviteret med.

Over årene har det vist sig, at det er af altafgørende betydning, at børnene er en del af musikken. Derfor bliver der rettet henvendelse direkte til dem, og de får nu blandt andet lov til at prøve kræfter med at dirigere musikerne. Modellen med inddragelse af børnene både inden og under skolekoncerter har vist sig aldeles succesfuld og er blevet en af grundstenene i skolekoncerterne.