Musik for børn

Hvert år siden 1963 har Sønderjyllands Symfoniorkester rejst tusindvis af kilomenter til skoler både nord og syd for grænsen for at spille skolekoncerter. Orkestret er i kontakt med tusindvis af børn hvert år og giver dem en enestående og interaktiv musikalsk oplevelse.

Dette har kunnet lade sig gøre gennem Sønderjyllands Symfoniorkesters mangeårige samarbejde med landsdelens musiklærere i 4.-klasserne om at give børnene dette unikke musikalske fundament. Koncerterne deles op i to dele – først besøger mindre orkesterensembler skolerne, hvor 4. klasseseleverne kommer helt tæt på musikerne og deres instrumenter og senere inviteres eleverne til koncert med hele symfoniorkestret.

Vi henviser til vores nye hjemmeside www.bogu-sdjsymfoni.dk, hvor I kan læse nærmere om vores skolekoncerter, finde undervisningsmateriale og fordybe jer i musikken med sjove aktiviteter.

Foregangsorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester var det første orkester, der så behovet for at komme endnu tættere på børnene for derigennem at skabe den nødvendige ejerskabsfølelse over for musikken. Derfor skabte man små grupper af musikere, som selv sammensatte programmet samt fandt eventyr til at ledsage musikken for også at indføre et fortællende element. Det blev en meget stor succes. Og det gentages hvert år. Børnene lærer, at netop klassisk musik indeholder spændende nye kvaliteter, og derved inspireres de til at udvide deres musikalske horisont. Børnene får et unikt kulturtilbud på en interaktiv måde og lærer samtidig noget om den europæiske musiktradition.

Konceptet omkring skolekoncerterne er i konstant udvikling for hele tiden at følge med børnene og højne niveauet. Men grundstenen er stadig at involvere børnene og skabe den nødvendige interaktion mellem dem og musikerne, for derigennem at sikre, at børnene får den bedste og mest positive oplevelse hver gang.