Sønderjyllands Symfoniorkester

PROKOFIEFFS VIOLINKONCERT

Sønderborg
Dirigent: Kimbo Ishii  
Solist: Sergei Dogadin, violin  
Stephan Paulus: Spectra
Prokofieff: Violinkoncert nr. 2, Op. 63
Stravinsky: Symfoni i C

Prokofieff skrev sin 2. violinkoncert efter førsteopførelsen af sin sonate for to violiner, som blev uropført af de to violinister Soetens og Dushkin. Dushkin havde netop fået en koncert skrevet af Igor Stravinsky til ham, så Prokofieff gjorde det samme for Soetens. Prokofieff var på koncertturne, mens han arbejdede på violinkoncerten og skrev senere, ”Antallet af steder, hvor jeg skrev koncerten, viser den slags nomadiske koncert-turnéliv, jeg førte dengang”. Hovedtemaet for 1. satsen blev skrevet i Paris, det første tema for 2. sats i Voronezh, orkestreringen blev afsluttet i Baku og premieren blev givet i Madrid”. Stravinskys symfoni i C blev komponeret under særdeles vanskelige omstændigheder. Han havde boet med sin familie i Paris siden 1934. I 1938 fik hans kone Katya, der allerede var ramt af kræft, tuberkulose, som hun som også smittede både sin mand og deres datter Lyudmila med. De blev alle indlagt på et sanatorium og her skrev Stravinsky de indledende skitser til symfonien. Lyudmila døde i november 1938 på sanatoriet, efterfulgt inden for få måneder af sin mor. Så i juni 1939 døde Stravinskys egen mor. I netop denne periode af hans liv færdiggjorde han denne Symfoni i C, som afrunder aftenens koncert.

Koncertintroduktion kl. 19.00

Kimbo Ishii

Sergei Dogadin

Koncertsponsor