Jobs/vacancies

Tuttiviolinist til 2. violingruppen

Konkurrence finder sted torsdag d. 18. maj 2017 fra kl. 10.00 i koncertsal Alsion, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg

  1. runde: 1. sats med kadence af Mozarts violinkoncert nr. 3, 4 eller 5.
  1. runde: Hele 1. sats med kadence af en af følgende violinkoncerter:

                            Brahms, Tjajkovskij, Beethoven, Sibelius eller Nielsen

                            samt orkestereksempler.

Orkestereksempler kan downloades fra vores hjemmeside Orkester uddrag.

Aflønning sker i.h.t. overenskomst mellem Landsdelsorkestrene og Dansk Musikerforbund.

For ikke-skandinaver og ikke-EU-borgere gælder specielle regler. Anciennitet ved andet professionelt orkester kan overføres efter gældende regler.

 

Pianist stilles til rådighed ved selve konkurrencen d. 18. maj. Rejse og ophold betales ikke af orkestret.

Ansøgningsskema rekvireres ved Sønderjyllands Symfoniorkester, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, tlf. +45 79301150, info@sdjsymfoni.dk eller downloades via orkestrets hjemmeside Ansøgningsskema til konkurrencer i orkesteret og skal returneres i udfyldt stand senest d. 28. april 2017.

Sønderjyllands Symfoniorkester blev grundlagt som landsdelsorkester i 1963 og turnerer i Syd- og Sønderjylland samt i Sydslesvig. Det spiller omkring 50 symfoniske koncerter årligt. Hertil kommer et meget stort antal andre koncerter, fx skolekoncerter, populære koncerter og familiekoncerter. Sønderjyllands Symfoniorkester er orkester ved Den Jyske Operas forestillinger i Syd- og Sønderjylland. Orkestret har turneret i Tyskland, Frankrig, Belgien, Schweiz og på Færøerne. Orkestret har hjemsted i Alsion-komplekset i Sønderborg, som bl.a. rummer Koncertsalen Alsion, en af landets nyeste og bedste koncertsale til symfonisk musik.

 

Requires a tutti violin player in the 2nd violin group.

Employment starting from 7st Aug. 2017 or by arrangement with the winning candidate.

Audition takes place Wednesday 18th May 2017 beginning at 10.00 a.m. in Concert hall Alsion, Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, Denmark.

1st round:      Mozart: Violin concerto no. 3, 4 or 5: 1st mov. with cadenza.

2nd round:      Brahms, Tchaikovsky, Beethoven, Nielsen or Sibelius – the whole first mov. with cadenza plus orchestral excerpts.

The excerpts can be downloaded from our website Orchestral excerpts.

Salary is paid according to the agreement between the Danish Regional Orchestras and the Danish Musicians’ Union (DMF), commensurate with experience in other professional symphony orchestras. For people coming from other countries than EU and Scandinavia there are special regulations.

Travel and accommodation expenses will not be paid by the orchestra.

A pianist will be available for the audition on 18th May 2017.

Application form is available by mail from South Denmark Philharmonic. Alsion 2, DK-6400 Sønderborg, phone +45 79 30 11 50, by email from info@sdjsymfoni.dk or by directly downloading the form from the orchestra’s website: Application form. The completed form should be sent to the orchestra’s address no later than 28th April 2017.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————