Korets medlemmer

Sopran

Lisbeth Bomose Anne Livbjerg Hansen Margit Anderson Durita Engedal Jette Hansen Grethe Mary Kristensen Susanne Leona Heigold Ditte Christmas Møller Mia Junker Pedersen Ulla Maibom Tina Nielsen Annette Pedersen Birthe Petri Gitte Sjælland Lotte Vahlkvist Hanne Fogh Charlotte Hesselberg Sanne Degn Lund Merete Sørensen

Alt

Inger Eriksen Marie Kjøller Linnet Lise Schmedes Ane K. Fischer Lise Kåg Marie-Louise Bjerring-Nielsen Elin Uppdal Kirsten Møller Anne Graehn Karen Bøhrnsen Helga Hass Nielsen

Tenor

Tony Krab Søren Heltoft  Jens Knudsen Steen Høck Nielsen Sverre Nielsen Bent Gyldenhof Keld Homburg Mikkelsen Torsten Skovmand Søren Brunbech

Bas

Peter Ross Povl Kristensen Gunnar Sørensen Jan Duborg Boysen Thomas Magaard Ove Steiner Luis Cruz Filipe Jens Lauridsen Rasmus Hansen