Til forældre

Kære forældre til børn i 4. klasse

På 4. årgang bliver dit barns klasse tilbudt et undervisnings- og koncertforløb med Sønderjyllands Symfoniorkester i samarbejde med skolernes musiklærere.

Børn og musik

Det er bevist igen og igen, at musik har en gavnlig indflydelse på børns opvækst. Musik er idræt for hjernen. Musikudøvelse styrker motorik, koncentration og sociale færdigheder, hvad enten det sker ved sang, spil eller aktiv lytning. Det unikke ved musik er, at begge hjernehalvdele aktiveres – både den kreative og den logiske.

Børn, der vokser op med et aktivt og kritisk forhold til musik og som selv synger eller spiller et instrument, får lettere ved indlæring af andre ting også – samtidig med, at musikken giver livet en ekstra dimension.

Målet

Målet er at give børnene indblik i den symfoniske musik, som oftest hverken er støvet eller gammeldags – men tværtimod er levende, aktuel og spændende.

Den symfoniske musik er alle steder: Hvilket computerspil, hvilken film, hvilken stor mediebegivenhed bruger ikke symfonisk musik til at frembringe og understrege stemninger, hvad enten det er gys, kærlighed, klovneri eller heltemod!

Sønderjyllands Symfoniorkester tilbyder et forløb, hvor børnene møder både musikken og musikerne.

Jeres barn møder orkestret to gange: først ved en gruppekoncert ude på skolerne, dernæst ved en koncert i en koncertsal i nærheden af skolen. Forud for koncerterne har musiklæreren gennemgået noget af den musik, der spilles ved koncerterne, og jeres barn har dermed fået et godt forkendskab til temaer, stemninger og instrumenter.

At høre og se orkestret spille musikken live plejer at være en stor oplevelse for børnene, og oplevelsen bliver endnu større, hvis I forældre snakker med jeres barn om indtrykkene.

Når koncertforløbet er omme, har jeres barn fået en øget viden om symfonisk musik og forhåbentlig endda en øget interesse for og lyst til at høre mere.

Klassisk musik som kulturbærer

Et symfoniorkester har to opgaver: Dels at forvalte en kulturarv, dels at være med til at se fremad – spille ny musik af moderne komponister og at sørge for, at fremtidens voksne får et indtryk af den musikkultur, de er en del af.

Sønderjyllands Symfoniorkesters skolekoncerter er en del af disse opgaver, og vigtige medspillere er skolen, musiklærerne, musikskolen og jer forældre. Sammen kan vi give dit barn nogle gode musikalske oplevelser og en musikalsk opdragelse, som han/hun kan drage fordel af hele livet.

At have et aktivt forhold til musik er ikke en luksus, men et basalt behov for alle mennesker! Brev med yderligere informationer vedr. koncerter i foråret 2018 til forældrene bliver tilgængelige her på siden.