Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderjyllands Symfoniorkester og MGK-Syd

Sønderborg

Dirigent: David Riddell
Solist: Jonas Egholm, guitar

Sønderjyllands Symfoniorkester indgår som en naturlig del af landsdelens talentudvikling. Derfor inviterer Sønderjyllands Symfoniorkester hvert år MGK-Syds klassiske elever indenfor i Alsion til et forløb med orkesterprøver, undervisning ved mentorer og sammenspil i både små og store grupper. Forløbet sluttes af med en fælles koncert under ledelse af David Riddell, og dette år med den tidligere MGK elev og klassisk guitar studerende Jonas Egholm som solist.

mgk