Sønderjyllands Symfoniorkester

SAMARBEJDE MED MGK-SYD

Sønderborg

Dirigent: David Riddell

Sønderjyllands Symfoniorkester indgår som en del af landsdelens talentudvikling. I den forbindelse samarbejder Sønderjyllands Symfoniorkester hvert år med MGK-Syds klassiske elever om en workshop og et praktikforløb i koncertsalen Alsion indeholdende undervisning med orkestrets musikere som mentorer, orkesterprøver, og sammenspil i små og store grupper.

Forløbet sluttes af ved at MGK-eleverne deltager i en koncert sammen med orkestrets faste musikere, hvilket altid er garant for en medrivende og festlig afslutningskoncert.

Til koncerten er Rasmus Cornelius Hansen (født 1997) violinsolist. Han kommer oprindelig fra Sønderborg, hvor han startede med violinen allerede som fem-årig. Han læser nu på “Barratt Due Musikkinstitutt” i Oslo, hvor han studerer ved Stephan Barratt-Due. Tidligere studerede han på MGK-syd i Sønderborg hos Karsten Dalsgaard Madsen. Rasmus har tidligere været solist hos Sønderjyllands Symfoniorkester i forbindelse med “Syddansk Talentkonkurrence”. 

Der er fri adgang til afslutningskoncerten.

Rasmus Cornelius Hansen: